Normes de l'escola ETG

Escola Tècnica Girona

  • Normes de l'escola ETG

El Projecte Educatiu concreta les línies d’acció en la vessant educativa de l’escola i la nostra filosofia d’ensenyament i de tracte a l’alumne i a les famílies. El Projecte Curricular concreta els objectius, la programació dels continguts que tenim previst assolir en les diverses àrees formatives, així com els criteris metodològics i el sistema d’avaluació. El Projecte Lingüístic contempla el plantejament educatiu i didàctic en referència a l’ús de les llengües catalana, castellana i estrangeres, utilitzant la llengua catalana com a llengua vehicular. El reglament acadèmic i el de règim intern recullen el conjunt de normes que regulen el funcionament dels nostres centres (ESCOLA TÈCNICA GIRONA, etg 2, ETG Racing, CENTRE TÈCNIC d’AUTOMOCIÓ i CENTRE TÈCNIC del VALLÈS), l’acceptació dels quals per part de tots afavoreixen una convivència més fluïda i contribueix a dinamitzar un entorn educatiu de qualitat per als nostres alumnes.


L’Equip Directiu de l’escola, el professorat i tot el personal no docent, agraïm la vostra confiança i quedem a la vostra disposició per a qualsevol suggeriment que ens ajudi a millorar el nostre projecte de formació/educació i amb ell, la formació dels nostres alumnes.

Descarregar notícia

Altres Notícies

FIRA 22-11-2022 FIRA "TREBALLEM GI"
DOL  MUSSA CESSAY 20-10-2022 DOL MUSSA CESSAY
07-06-2022
27-04-2022
27-04-2022
19-04-2022
07-04-2022
Calendari ETG 2021 04-09-2020 Calendari ETG 2021
Calendari CTV 2020 10-03-2020 Calendari CTV 2020
Bones festes! 18-12-2017 Bones festes!
13-11-2017
Aturada de país 02-10-2017 Aturada de país
Assessorament 10-02-2017 Assessorament
FIRAREBAIXA 2017 30-01-2017 FIRAREBAIXA 2017
Concurs al Facebook 15-11-2016 Concurs al Facebook