Coneix CTV - Centre Tècnic del Vallès

Projecte educatiu, basat en...

  • Qualitat acadèmica
  • Vincle amb les empreses i l'aprenentatge pràctic
  • La formació de la persona
  • Tracte proper i individualitzat amb l'alumne
  • Orientació acadèmica personalitzada
  • Dinamitzar la borsa de treball
  • FP d'ALTERNANÇA amb l'empresa

Coneix CTV

Centre Tècnic del Vallès

CTV és una institució escolar vinculada al grup de centres de l’ESCOLA TÈCNICA GIRONA, i especialistes en formació professional des de 1990, autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg d’aquests anys ens hem adaptat als canvis de les empreses, així que els nostres centes han anant creixent en la oferta que impartim i en el nombre d’alumnes que es formen avui a les nostres instal·lacions.

L’experiència acumulada ens permet impartir una formació de qualitat amb la qual assegurar als nostres alumnes l’assoliment dels objectius, donar-los un alt nivell d’excel·lència, perquè aquesta formació sigui una via exitosa d’accés al món laboral.

Afrontem el repte de col·laborar amb les famílies, ajudant-les a aconseguir que els seus fills i filles tinguin la capacitat d’adaptar-se a la complexa realitat del món laboral, així com potenciar-los els valors, la formació humana i els hàbits perquè es desenvolupin en la societat com a persones i com a professionals, i que es reflecteixi i reconegui el nostre projecte educatiu en la seva manera de fer

Cicles formatius - Grau mitjà i superior

Cicles formatius

Grau mitjà i superior

Electromecànica, carrosseria, automoció

Matrícula sense preinscripció - Limitat a 20 alumnes per grup

Matrícula sense preinscripció

Limitat a 20 alumnes per grup

Curs PONT accés cicles grau superior - Escola oficial

Curs PONT accés cicles grau superior

Escola oficial