GS - Cicle Formatiu de Grau Superior

GS Transport i Logística

Informació General

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa.

Durada del cicle

2.000 hores

Modulació del cicle formatiu

 • Relació de mòdulsDurada
 • Mòdul professional 1: comercialització del transport i la logística
 • Mòdul professional 2: gestió administrativa del comerç internacional
 • Mòdul professional 3: gestió administrativa del transport i la logística
 • Mòdul professional 4: gestió econòmica i financera de l'empresa
 • Mòdul professional 5: logística d'aprovisionament
 • Mòdul professional 6: logística d'emmagatzematge
 • Mòdul professional 7: organització del transport de mercaderies
 • Mòdul professional 8: organització del transport de viatgers
 • Mòdul professional 9: transport internacional de mercaderies
 • Mòdul professional 10: organització d'altres serveis de transport
 • Mòdul professional 11: anglès
 • Mòdul professional 12: segona llengua estrangera
 • Mòdul professional 13: formació i orientació laboral
 • Mòdul professional 14: projecte de transport i logística
 • Mòdul professional 15: formació en centres de treball

Demana informació