GS - Cicle Formatiu de Grau Superior

GS Comerç Internacional

Informació General

La FP cada vegada està més valorada.

Per assolir categories laborals  de responsabilitat, el mercat laboral demana professionals qualificats, amb coneixements i titulació de nivell superior.

Cada vegada més empreses estan pensant en internacionalitzar-se per poder garantir la seva continuïtat o per a créixer. Però per a fer-ho necessiten tècnics especialistes.

A Girona especialment n’hi ha una manca important, per això els alumnes d’aquest cicle, teniu les portes obertes de mercat de treball, perquè aquesta necessitat  ha crescut amb força els darrers temps.

Es tracta d’un cicle molt complert, que toca les diverses àrees que et poden donar la sortida laboral que busques, i en el camp que més t’agradi, des de l’administratiu, bancari, comercial, el del màrqueting, en l’ús dels idiomes, en el sector logístic, ....

No t’ho pensis dues vegades. Aquest és un cicle de futur que impartim en unes instal·lacions modernes, completament noves inaugurades el curs 2012-13, còmodes i equipades amb tecnologies més actuals, al servei dels alumnes, amb les quals orientar els processos d'ensenyament - aprenentatge cap una modalitat on les activitats ajudin a l'alumne/a a situar-lo en situacions similars a les que hagi d'atendre en el món laboral.

El projecte educatiu de l'ETG Business és un projecte obert que inclou tota una sèrie de valors que ens permetin que cada alumne pugui donar el màxim de sí mateix, que té l'esperit de transmetre coneixements però que a la vegada vol fer millors persones als nois i noies perquè tinguin una formació integral que els faciliti el desenvolupament professional i personal. 

Per què triar el cicle de Comerç Internacional?

La FP de GS és una de les grans sortides laborals al mateix temps que permet l’accés als estudis de Grau.

El comerç internacional té un paper fonamental en un món globalitzat on totes les empreses (grans i petites) - dediquen esforços per arribar als mercats exteriors, per aconseguir augmentar les seves vendes i assegurar el futur i la viabilitat dels seus negocis.

El mercat internacional demana professionals amb aquesta qualificació i amb titulació.

Durada del cicle

2000h (1485h a l’escola i 515h de pràctiques a l’empresa, en dos cursos acadèmics).

Formació a la que podràs accedir

Altres CFGS o als estudis universitaris: ADE, dret, economia, mestre, ciències empresarials, estadística, gestió i administració pública, relacions laborals, turisme, ....

Podràs treballar a

A la banca, en agències transitàries, agències comercials, empreses consignatàries, agències de duanes i empreses d'assessorament comercial, en logística, en el transport o el màrqueting internacional.

Modulació del cicle formatiu

 • Relació de mòdulsDurada
 • Transport internacional de mercaderies99
 • Gestió econòmica i financera d’empresa99
 • Logística d’emmagatzematge66
 • Gestió administrativa del comerç internacional132
 • Sistema d’informació de mercats66
 • Màrqueting internacional99
 • Negociació internacional66
 • Finançament internacional66
 • Mitjans de pagament internacionals66
 • Comerç digital internacional66
 • Anglès en el comerç internacional66
 • Segona llengua estrangera66
 • Digitalització aplicada als sectors productius33
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu33
 • Itinerari per l’ocupabilitat I99
 • Itinerari personal per a l'ocupabilitat II66
 • Projecte intermodular de comerç internacional198
 • Estada de pràctiques a empreses/ ERASMUS (empreses a l'estranger) 515

Punts clau del nostre projecte educatiu

 • Coneixements tècnics d’alt nivell
 • Potenciem aprendre amb activitats pràctiques i amb l’ús de les TIC
 • Potenciem dominar les llengües estrangeres
 • La orientació acadèmica i laboral a l’alumne amb tutories, seguiment i tracte individualitzat
 • Incidim en la capacitat d’organitzar-se la feina per fomentar l’autonomia i la iniciativa
 • La dinamització de la nostra borsa de treball

Matrícula SENSE preinscripció / Beques

 • Matrícula oberta des de gener, no cal fer preinscripció.
 • Plaça garantida mentre quedin vacants.
 • Inscripció limitada a 20 alumnes.
 • BEQUES del Ministerio de Educación

Demana informació