Graduat d’educació secundària

Graduat ESO

Graduat d’educació secundària (centre de formació d’adults)

La formació d’adults consisteix en les activitats d’aprenentatge gràcies al qual qualsevol persona, tingui l’edat que tingui, desenvolupa i enriqueix els seus coneixements i millora les seves competències tècniques i professionals. En el nostre cas, l’activitat principal es centra en l’objectiu d’obtenir el títol de graduat en educació secundària (GES).

Com aprens?

T’oferim una formació flexible i a la teva mida. 
Utilitzem mètodes d’aprenentatge com l'autoformació que, amb l’assessorament i la orientació del nostre professorat, fa possible elaborar itineraris personals adequats als interessos, a les necessitats i a les disponibilitats horàries de cadascú. 
Els nostres alumnes disposen d’un espai que els permet dedicar tantes hores com vulguin per a preparar-se amb l’ajuda d’un tutor que els dóna suport individualment o en grups de treball. Aquest espai disposa de mitjans i materials didàctics que faciliten l’aprenentatge, consolidant així de manera més flexible i segons les necessitats de cadascú els coneixements impartits a les classes.

Requisits per accedir-hi

Tenir 18 anys o fer-los dins l’any natural.
En casos de persones entre 16 i 18 cal contactar amb l’escola per aconseguir una autorització extraordinària per matricular-te.

Per què cal tenir l’ESO?

  • Perquè és la formació de caire general de nivell més bàsic.
  • Perquè moltes empreses el tenen com a requisit mínim per accedir al lloc de treball que ofereixen.

Quan t’hi pots inscriure?

  • La inscripció es pot fer a l'inici de cada trimestre.
  • L'avaluació és contínua al llarg del curs, per tant el teu esforç determina el resultat final.
  • Depens només de tu i comptes amb l’assessorament del professorat.

Continguts

  • Àmbit de la comunicació: català, castellà i idioma
  • Àmbit de les matemàtiques, ciència i tecnologia
  • Àmbit de les ciències socials i la participació

Demana informació