Curs subvencionat. Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles lleugers

Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles lleugers

Informació

Realitzar la reparació i fer el manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles, ajustant-se a procediments i temps establerts, aconseguir la qualitat requerida i en condicions de seguretat.

Coneixements que et proporciona

Aplicar les lleis i regles més rellevants de l'electricitat a la resolució de circuits elèctrics de corrent continu.
Descriure els principis bàsics d'electromagnetisme.
Analitzar la funcionalitat dels conjunts elèctrics electrònics bàsics, relacionats amb diferents sistemes del vehicle.
Manipular correctament aparells de mesures elèctriques ( polimetries , oscil·loscopis, equips de diagnosi etc),utilitzats en el manteniment de sistemes de vehicles.
Efectuar muntatges de circuits elèctrics bàsics, utilitzant els elements elèctrics / electrònics requerits, sobre panell maqueta o vehicle.
Mantenir el motor d’ arrancada i els elements associats al circuit d’ arrancada de manera adient a les seves característiques.
Obtenir corbes de funcionament del motor d’ arrancada i comparar-les amb les de les seves característiques tècniques.
Identificació d’avaries en el circuit del motor d’ arrancada, analitzant el seu funcionament i utilitzant els elements de diagnosi, eines i tècniques adequats.
Mantenir el sistema de càrrega elèctrica de manera adient a les seves característiques.
Identificar avaries del sistema elèctric de càrrega, analitzant el funcionament d'aquest, usant els equips, mitjans i tècniques de diagnòstic adequats. Analitzar el funcionament i identificar les avaries dels sistemes de senyalització exterior (intermitent, llums d'emergència, stop, indicador acústic, etc) del vehicle emprant tècniques de diagnòstic i equips adequats.
Mantenir i/o substituir elements o conjunts dels circuits d'enllumenat i maniobra i senyalització, aconseguint restablir les seves anteriors condicions d'operativitat. Mantenir i/o substituir elements o conjunts dels dispositius auxiliars elèctrics de l'habitacle i cofre motor, aconseguint restablir les seves anteriors condicions d'operativitat.
Diagnosticar , analitzar i reparar avaries de sistemes controlats electrònicament en els diferents automòbils equipats amb xarxes multiplexades seleccionant i utilitzant els mitjans més adequats per a això. Corregir problemes de configuració i/o programació en els sistemes electrònics que ho precisin.
Reparar les avaries dels sistemes auxiliars de seguretat i suport a la conducció d'acord a les pautes dels fabricants i normes de seguretat i salut laboral.
Mantenir el sistema de climatització del vehicle i resoldre les avaries. Muntar equips d'àudio, vídeo i telecomunicacions i mantenir operativa la instal·lació dels mateixos Reparar avaries en els equips d'àudio, vídeo i telecomunicacions.

Durada

530 hores

Sortides professionals

Reparació d’automòbils: sistemes elèctrics i electrònics del vehicle.
Reparació de maquinària agrícola i d’obres públiques: electricitat i electrònica.
Reparació de ferrocarrils: elements elèctrics i electrònics.
Reparació d’aeronaus: elements elèctrics i electrònics (amb una formació addicional).
En altres sectors productius on es realitzin treballs elèctrics i electrònics.
Electricista electrònic de manteniment i reparació en l’automoció.
Electricista de vehicles.
Electricista de vehicles industrials i maquinària.

 • Relació de mòdulsDurada
 • UF1099 : Electricitat i electromagnetisme 80 hores
 • UF1100 : Manteniment del sistema d'arrencada 50 hores
 • UF1101: Manteniment del sistema de càrrega 50 hores
 • UF0917: Transversal de prevenció de riscos 30 hores
 • UF1102: Sistemes d’enllumenat i senyalització 50 hores
 • UF1103: Manteniment del dispositiu elèctric d’habitacle 30 hores
 • UF1104: Manteniment de xarxes multiplexades 40 hores
 • UF1105: Sistema, seguretat de conducció 40 hores
 • UF1106: Manteniment del sistema de climatització 40 hores
 • UF1107: Muntatge d’equips, d’ àudio i vídeo 30 hores
 • TMVG0209_2012_ FCO : Formació Complementària 10 hores
 • TMVG0209_MP0230 Mòdul de pràctiques en empreses 80 hores

 • Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Demana informació