Curs subvencionat. Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars

Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars

Informació

Realitzar operacions de manteniment en el motor i els seus sistemes auxiliars en automòbils, vehicles industrials , motocicletes, maquinària agrícola, maquinària de construcció, obres públiques i material de rodament ferroviari , ajustant-se a procediments i temps establerts, aconseguint la qualitat requerida en condicions de seguretat.

Coneixements que et proporciona

Saber aplicar i representar gràfics, acotacions, escales, seccions, rosques, processos de metrologia, mecanitzat bàsic
Desmuntar, reparar i muntar conjunts i subconjunts mecànics del motor
Desmuntar, reparar i muntar els sistemes de lubricació i refrigeració del motor
Verificar i controlar el funcionament del motor, els sistemes de lubricació i refrigeració
Diagnosticar averies i identificar les causes que les provoquen
Desmuntar, reparar i muntar el sistema d’alimentació i sobrealimentació en els motors de benzina
Desmuntar, reparar i muntar el sistema d’encesa
Desmuntar, reparar i muntar el sistema d’alimentació i sobrealimentació en els motors de benzina

Durada

530 hores

Sortides Professionals

Mecànic de motor i els seus sistemes auxiliars en automòbils
Mecànic de motor i els seus sistemes auxiliars en vehicles industrials
Mecànic en equips diesel
Operari d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis
Mecànic de motor i els seus sistemes auxiliars en motocicletes
Mecànic de motor i els seus sistemes auxiliars en maquinaria agrícola i obres públiques
Mecànic de motor i els seus sistemes auxiliars en material de rodament ferroviari
Mecànic ajustador de camions i autobusos en general
Mecànic ajustador de motors de benzina en vehicles
Mecànic ajustador de motors diesel en vehicles
Mecànic ajustador en motors i equips d’injecció (diesel – benzina)
Mecànic ajustador de l’automòbil, en general (turismes i furgonetes)

Relació de crèdits i duració

  • Relació de mòdulsDurada
  • UF1213 Tècniques de mecanitzat i metrologia 50 hores
  • UF1214 Manteniment de motors tèrmics de dos i quatre temps 90 hores
  • UF1215 Manteniment de sistemes de refrigeració i lubricació dels motors tèrmics 90 hores
  • UF0917 Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles 30 hores
  • UF1216 Manteniment de sistemes auxiliars del motor de cicle Otto 90 hores
  • UF1217 Manteniment de sistemes auxiliars del motor de cicle Diesel 90 hores
  • TMVG0409_2012_ FCO : Formació Complementària 10 hores
  • TMVG0409_MP0255 Mòdul de pràctiques en empreses 80 hores

  • Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC- amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional i del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Demana informació